Gramatické drily

U tohoto typu cvičení Vám počítač z databáze dokáže sám vybrat věty a z nich vytvořit cvičení na konkrétní gramatický jev.

V gramatických drilech nebudete muset například řešit, zda ve větě má být přítomný prostý či přítomný průběhový čas. Jednoduše si třeba vyberete přítomný čas průběhový, počítač Vám z databáze vybere 10 vět, kde se tento jev objevuje a nechá Vás ho doplnit postupně do všech vět. Desetkrát tedy napíšete IS GOING, ARE SLEEPING, I AM SITTING, ISN'T WAITING… Lépe si tak strukturu BE +ING zažijete. Navíc vždy doplňujete do smysluplných vět, a tak budete mít strukturu spojenou i s nějakým významem.

Zobrazení testové otázky

Samozřejmě je vhodné gramatický dril doplnit i jiným procvičováním dané problematiky, například pomocí předem připravených testů či vygenerováním testu na toto téma.

Po ukončení aktivity se Vám zobrazí statistika, ve které si můžete prohlédnout, jak úspěšní jste v gramatickém drilu byli. Svou úspěšnost můžete porovnat také s úspěšností ostatních uživatelů v gramatickém drilu zaměřeném na stejnou problematiku. V kartě Všechny věty jsou zobrazeny všechny věty ze cvičení s jejich českým překladem a správně doplněnými slovy. V kartě Špatně najdete pouze ty věty, ve kterých jste udělali nějakou chybu.

Gramatické drily najdete v sekci Gramatika, položka Gramatický dril.