Jak se s English Me učit?

Při používání English Me se můžete jednak řídit výukovými plány, které pro Vás program sestaví, nebo svými konkrétními potřebami.

Domovská obrazovka English Me

Jste-li úplný začátečník, máme pro Vás připravený speciální kurz pro začátečníky, který Vás seznámí s naprostými základy tohoto jazyka a dovede Vás na úroveň, kde již pro Vás nebude problémem pracovat s našimi výukovými plány.

Pokud navštěvujete kurz nebo se učíte anglicky ve škole, můžete si v programu procvičovat konkrétní látku, kterou právě probíráte. Vybrat si ze všech možností můžete v navigaci. V English Me si můžete vytvořit i vlastní okruhy slovní zásoby, díky tomu se můžete nechat vyzkoušet přesně z toho, co zrovna potřebujete. Podobně se můžete nechat také vyzkoušet z konkrétního gramatického jevu.