Odebrat slovíčko ze zkoušení

Občas se Vám může stát, že v průběhu zkoušení slovní zásoby zjistíte, že se některé slovíčko učit nechcete. Nejčastěji se může jednat o slovíčko, o kterém si myslíte, že ho nikdy potřebovat nebudete, o slovíčko, které Vám v okruhu „zbývá“ a ostatní slovíčka již ovládáte. Potom je zbytečné, aby Vám program takové slovíčko neustále opakoval, stačí ho odebrat.

Možnost odebrat slovíčko se zobrazí po chybné odpovědi v každém způsobu zkoušení slovíček vyjma Rychloobrázků. Po nesprávné odpovědi na slovíčko se zobrazí rámeček a v pravé části naleznete symbol odpadkového koše (), pomocí tohoto symbolu můžete slovíčko odstranit ze zkoušení.

Odebráním slovíčka ze zkoušení se však snižuje procentuální hodnocení aktivity. Pokud tedy odeberete ze zkoušení polovinu slovíček, tak přestože zbývající slovíčka budete výborně ovládat, program označí skóre aktivity na 50 %.

Tímto způsobem se slovíčko pouze odebere z aktuální zkoušení, nadále se bude nacházet například ve zmíněném okruhu slovní zásoby – takže pokud okruh spustíte znovu, slovíčko se opět zařadí, pokud budete chtít odebrat slovíčko z okruhu použijte funkci Přidání a odebrání slovíčka v rámci okruhu.

English Me u každého slovíčka zaznamenává, zda ho uživatel ovládá pomocí systému Problematických a velmi problematických slovíček, odebráním slovíčka ze zkoušení se znalost slovíčka nezmění.