Výběr testu

Testy v kategorii Obecné prověřují zároveň gramatiku i slovní zásobu, jsou tedy ideálním prostředkem pro obecné opakování a udržení v kondici. Každý test obsahuje 10 až 50 pečlivě vybraných testových otázek, které procvičí Vaši angličtinu.

Průběh zkoušení je podobný jako v případě testů z gramatiky, zobrazí se jedna anglická věta, ve které je část vynechaná. Vaším úkolem je vybrat jednu ze 4 možností a otázku doplnit. Samozřejmostí je, že po vyhodnocení se Vám zobrazí vysvětlení správných i špatných odpovědí.

Zobrazení otázky v obecném testu

Obecné testy můžete vybrat pomocí Navigace, v části Obecné zvolte položku Výběr testu.