Zkoušení slovíček

Trénování a rozšiřování slovní zásoby je jedním ze stěžejních bodů English Me. Můžete se nechat vyzkoušet z předem připravených slovních okruhů či si vytvořit vlastní okruh se slovíčky, která potřebujete trénovat. Uživatelé mohou své okruhy sdílet, vybírat můžete tedy také ze sdílených okruhů ostatních uživatelů. Protože program zaznamenává všechny Vaše odpovědi během zkoušení, můžete se později nechat vyzkoušet ze slovíček, která Vám dělala problémy a tím si je zopakovat, nebo si nechat vygenerovat zkoušení z náhodných slovíček vybraných podle slovního druhu a tím zajímavým způsobem rozšiřovat svou slovní zásobu.

Zkoušení slovíček v English Me

English Me nabízí inteligentní a efektivní výuku nových slovíček. Nejdříve vybírá program slovíčka ve zkoušení náhodně, poté už reaguje na Vaše znalosti. Slovíčka, ve kterých jste chybovali, Vám zařadí do zkoušení opakovaně a to v takových časových intervalech, abyste si je co nejlépe zapamatovali. Zároveň problematická slovíčka prokládá i slovíčky, která bezpečně znáte, aby Vás učení bavilo a program opakoval slovíčka v optimálním čase.

U každého zkoušení slovíček si můžete také vybrat, jakým způsobem bude probíhat (například z angličtiny do češtiny, naopak, podle definice).

Po ukončení zkoušení slovíček se Vám zobrazí statistika, ve které si můžete prohlédnout, jak úspěšní jste v učení nových slovíček byli. Na grafu si můžete prohlédnout, kolik procent slovíček jste měli naprosto bez chyby, kolik procent slovíček je pro Vás problematickch a velmi problematických. Své výsledky můžete porovnat s výsledky ostatních uživatelů. V kartě Všechna slovíčka si můžete znovu prohlédnout slovíčka, která daný okruh slovní zásoby obsahuje. Karta Problematická slovíčka zobrazuje ta slovíčka, která Vám během zkoušení činila problémy, karta Velmi problematická slovíčka pak taková slova, která pro Vás byla opravdu těžká.